Yogaheart på Sankt Jörgen Park 23 November

Denna dagen guidas du till mjuka, fysiska positioner i kombination med klassisk yoga-andning. Efter en stilla inledning med fokus på andning, kombineras mjuka sköna flöden, som sedan övergår till sittande/liggande positioner och avslutas i skön vila/stillhet med guidad kropps-scanning och savasana.
Kommentarer (0)
Din kommentar har sparats
* Vi kommer inte att publicera din mejladress