Tillsammans gör vi skillnad

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är för oss inte något som definieras med en enda mening, hållbarhet genomsyrar verksamhetens alla delar och företagets grundtanke; att göra rätt från början.

Tre hållbarhetsaspekter i familjeföretaget

Vi delar in hållbarhet i tre olika ansvarsområden; miljö, socialt och ekonomiskt. För oss är långsiktig förvaltning, där omtanke för hyresgäster, hotellgäster, kunder och medarbetare är centralt, avgörande för företagets framgång. Lika viktigt är vårt aktiva miljöarbete med fokus på att bl.a minska utsläpp, minimera svinn och prioritera närproducerat. Hållbarhet genomsyrar hela familjeföretaget på olika sätt och arbetet har en tydlig koppling till vår företagskultur.

Miljöansvar

Fokus ligger på att minimera negativ miljöpåverkan genom att effektivisera resursanvändning, bevara biologisk mångfald, främja återvinning och minska utsläppa av växthusgaser. Du hittar till exempel en biodling hos oss, som en toppen för vår egna vinodling och värmen i poolen återanvänds för att värma upp huset. För att minska miljöpåverkan innebär vårt långsiktiga förvaltningsperspektiv att vi väljer material och produkter med hög kvalitet som håller över tid och som kan repareras eller återanvändas. Detta återspeglas bland annat de tidlösa designvalen i hotellet. I den dagliga driften väljer vi i första hand miljösmarta varor och produkter, som är Svanenmärkta eller har andra likvärdiga miljömärkningar. Vi väljer också i den mån det går, när- och lokalproducerade råvaror och produkter. Kontinuerlig energibesparing och åtgärder för att minska vår klimatpåverkan pågår ständigt. I våra verksamheter och förvaltning sätter vi upp årliga mål och uppföljning och revideringar.

Mer om Svanen
Vi är ett svanenmärkt hotell

Socialt ansvar

Sankt Jörgen Park är en del av Gårda Johan Koncernen. Vi förser området med både företagslokaler, arbetsplatser, skola, restauranger, golfklubb, idrottsanläggningar och väljer lokala producenter för att bidra till ett socialt samspel där mycket av vardagen ska kunna ske inom vårt område. Därtill tillkommer sedan resortens alla faciliteter som både externa gäster och gäster från närområdet har möjlighet att ta del av. Fokus ligger på att främja rättvisa, jämlikhet och socialt välbefinnande för alla samhällsmedlemmar genom att stödja mänskliga rättigheter, säkerställa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden och bidra till lokalsamhällets utveckling.

Ekonomiskt ansvar

Vi strävar efter att kontinuerligt identifiera och implementera hållbara åtgärder och processer som är kostnadseffektiva på lång sikt. Detta inkluderar att finna balansen mellan initiala investeringar och långsiktiga besparingar genom energieffektivisering och optimering av resursanvändning.